હિંદુ ધર્મ આપણને શીખવે છે કે માનવ સેવા એ જ સૌથી મોટો ધર્મ છે. ભૂખ્યા ને ભોજન અને તરસ્યાને પાણી આપવું એ આપડી સંસ્કૃતિ માં છે. આપડા હિન્દૂ ધર્મ માં અનેક સાધુ એ એમના પૂરા જીવન કાળ દરમ્યાન માનવ સેવા કરી છે, જેવા કે જલારામ બાપા; જલારામ બાપા એ એમનું આખું જીવન કોઈ ની પાસે કઈ વગર માંગે ભૂખ્યા ને ભોજન આપ્યું છે. ઈસાઈ ધર્મ માં થઇ ગયેલ Mother Teresa એ પણ એમનું મોટા ભાગ નું જીવન ભારત માં રહીને માનવ સેવા કરી છે. અને એવા અનેક અગણિત લોકો જેવો ને ફક્ત અને ફક્ત માનવ સેવા માં શ્રદ્ધા છે.

માનવ સેવા

ભારત દેશ ના અનેક લોકો ને માનવ સેવા માં શ્રદ્ધા છે, ત્યાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય માં ભૂખ્યા ને ભોજન અને તરસ્યા ને પાણી આપવાની જગ્યા એ પોતાના કહેવાતા સાધુઓ ને આપો તો તમારું વધારે કલ્યાણ થશે એવું શીખવવામાં આવે છે. નીચે મુકેલ 2 photos BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા ધ્વારા બહાર પાડવા માં આવ્યા છે. જેમાં સ્પષ્ટ રીતે લખવામાં આવ્યું છે “એક જીવ ને ખવરાવા કરતા એક ભગવદી ને જમાડવો” – ગુણાતીતાનંદ સ્વામી;

શું એક ગરીબ ને ભોજન આપવું એના કરતા એક સાધુ ને ભોજન આપવું યોગ્ય છે? શું આ સાધુ ના લક્ષણ છે, ભૂખ્યા ને જમાડ્યા કરતા, પોતાનું પેટ પેલા ભરો? સ્વામિનારાયણ સાધુ ના કારણે જ પ્રચલિત થયેલા અમુક slogan અમુક સમય સાચા લાગે છે જેવા કે “સાધુ બનવું તો સ્વામિનારાયણ ના”. 

ધન ની લાલચ 

ઉપર મૂકેલ ફોટો માં ધન ની BAPS સ્વામિનારાયણ ને બવ લાલચ હોય એવું જણાઈ આવી રહ્યું છે. Photo ના હિસાબે, અહીંયા વહેલા તે પેહલા ના ધોરણે નામ નથી લખતા, અહીં ધન ની બાબત માં જનત પાસે થી કેટલા લઈ શકીયે એવું લાગે છે. 

આ આપડે વિચારવાનું રહ્યું કે માનવ સેવા કરવી અથવા તો એક લાલચી સાધુ ની સેવા કરવી. BAPS સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય નો રાજકારણ માં પગ પ્રસરેલા ના કારણે આપડે આમનો જનતા સામે અવરોધ ના કરી શકીયે, પણ આપડે આ લોકો ના મહેલો જેવા બનાવેલા મંદિર માં જવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ 

જો હિંદુ ધર્મ અને ભારત દેશ નું રક્ષણ કરવુ હોય તો આ લેખ share કરવાનું ના ભૂલતા .

Join the conversation! 1 Comment

  1. Well, here’s the thing for me personally: I would rather help hundreds of people who really need help regarding education, food, getting married, etc. than making some organization richer, who already have billions of dollars.

    Yes there is a rule that everyone should donate in the name of God, but when they’re already capable of surviving for generations, what’s the need to donate all this much? And why they keep asking anyone and everyone just all the time for money?

    People these days don’t think about all this and just blindly donate. Of course, you’re free to do whatever you want with your money, but I believe in helping the needy rather than donating to people who are already filthy rich and eating 36 different dishes everyday and flying in private jets.

    Common sense.

    Reply

Leave a Reply

About Stand Against Swaminarayan

just checking

Category

Hinduism