કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર જે સ્વામિનારાયણ ના સ્વહસ્તે સ્થાપેલ મંદિર છે, એ કાલુપુર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ના આચાર્ય કૌશલ્યપ્રસાદ એ 6 ગુંડાઓ ને મોકલી ને મંદિર ના વૃદ્ધ ટ્રસ્ટી ને માર માર્યો. કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર વાસ્તવ માં 800 કરોડો ના ખર્ચે અમેરિકા માં મંદિર બનાવા જઈ રહ્યું છે, એ મંદિર ના હિસાબ માં ગોટાળા નીકળતા ગાંડાભાઈ એ […]

ભૂખ્યા ને ભોજન અને તરસ્યા ને પાણી આ વાત સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ને લાગુ નથી પડતી; ઉલ્ટાનું ગરીબ ને જમાડ્યા કરતા અમને પેલા જમાડો

હરિષચંદ્ર સ્ટોરી – પ્રાચીન ભારતીય ઇતિહાસમાં રાજા હરિષચંદ્ર સત્ય અને સદ્ગુણનું પ્રતીક છે. તેઓ તેમના સત્ય અને પ્રતિબદ્ધતા માટે જાણીતા છે. Continue reading

Pramukh Swami against Navratri Celebration

Story of Shiv and Sati

Shiv is the parmeshwar of the entire universe. Many names are associated with Shiv such as Rudra, Mahakal, Mahadev, Maheshwar, Mahesh and list goes on. Rudra is the purn avatar of Shiv, who resides in Kailash, Ved and Purans describes birth and death of all gods, but no ved or purans every described birth or death of Sada Shiv. Continue reading

મોરારી બાપુ નું સ્લોગન “સત્ય, પ્રેમ, કરુણા”; એમાં સત્ય છે શ્રી રામ, પ્રેમ છે શ્રી કૃષ્ણ, અને કરુણા છે મહાદેવ; આ ત્રણે થી પાર એવા સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ એ અંધશ્રદ્ધા નું પ્રતીક છે. Continue reading

BAPS Swaminarayan Sampraday recently claimed Bhadresh Swami as the 6th prominent Acharya of Hinduism, but what is the truth behind it? Who declared Bhadresh Swami as 6th Acharya of Hinduism.  Continue reading

Crying Krishna

એક યુવતી એ અમારા Facebook page ધ્વારા અમને contact કર્યું અને એની સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, Yogi Divine Society, માં એનું લગ્ન જીવન કેવું પસાર થઇ રહ્યું છે એ જણાવ્યું અને કેવી રીતે ધર્મ બદલવા માટે  જબરજસ્તી કરવામાં આવે છે. Yogi Divine Society ના સાધુ હરિ પ્રસાદ સ્વામી છે જે સોખડા, ગુજરાત માં આવેલું છે.  Continue reading

Crying Krishna

Recently, girl contacted our facebook group with her story regarding swaminarayan sampraday, Yogi Divine Society (YDS), which is run by Hari Prasad Swami located at Sokhada.
Continue reading

Auto Insurance Companies in San Francisco

Continue reading

Hanuman Ashtak 

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम् ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥ Continue reading

॥ हरी अनंत हरी कथा अनंता ॥

Recently Kalupur, Ahmedabad swamianrayan sanstha sant try to get intimate with 15 years old boy. Parents of the kid logged a FIR against swaminarayan sadhu, but parents pulled FIR after reaching agreements with sampraday sadhu, it has not been mentioned, if agreement include monetary value. Continue reading

Why do Rapes happen in India?

Recently in India, 8 year old girl, Asifa, have been raped and murdered, her parents have to flee the home to save from embarrassment.

Continue reading

How 29 indian states got its name, also with the meaning of indian states.

Hanuman Chalisa Wallpaper

Hanuman Chalisa is recited by millions of Hindus everyday for strength, courage and wisdom. Hanuman Chalisa consists of 40, there are many ways to offer prayer to Hanuman Ji, but Hanuman Chalisa, written by Tulsidas ji, is one of the best way to offer prayer to Hanuman Ji. If devotee recites Hanuman Chalisa with utmost devotion, then Hanuman Ji will protect.  verses.

Hanuman Chalisa

Continue reading

Gujarati Swaminarayan

Hinduism has always considered Lord Vishnu as narayan or Hari. All incarnations (avatars) of Vishnu are also considered as narayan as well, such as Ram Narayan or Krishna Narayan. Most of us have also seen Narad Muni saying “Narayan Narayan” in many TV serial, by saying “Narayan Narayan”, Narad Muni remembers his supreme lord Vishnu.
Continue reading

Benefits of Rudraksha mala

We have mostly seen Shiva wearing the Rudraksha, but we are unaware of origin of Rudraksha or benefits of Rudraksha. Rudraksha is mainly found in Himalayan regions. Continue reading

For some superstitious Hindu, it is a very puzzling to decide who is greater from Vishnu or Shiva. Already many debates took place to decide superiority of Vishnu and Mahesh, but in this article with references from Shiva Puran, I prove that both Shiva and Vishnu are equal. Continue reading

As per Bhagwad Geeta; entire world is divided in three categories: Satvic, Rajasic and Tamasic. Most of the Gujarati believes that swaminarayan told them to not eat onion or garlic. Little know fact that it wasn’t swaminarayan who said it. Continue reading

Gandhi Ji on swaminarayan
Mohandas Karamchand Gandhi is one of the greatest personality to live on this giant plant. Gandhi Ji received title of Mahatma (Mahan + Aatma; Great Soul) from Rabindranath Tagore. Continue reading
Swaminarayan temples are fancy enough for anyone lure away to visit, but true Shri Ram Bhakt or Hanuman Bhakt who recite Hanuman Chalisa everyday should never ever visit any swaminarayan temples. Continue to read to know why. Continue reading